Retouren

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te
beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.
Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan
nodig was om het product te proberen, dan kunnen ik u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de
vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.
Op het moment dat u met mij een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de
herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in
bezit krijgt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken ik u om dit moedelformulier in te vullen.
Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen
ik verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele
leveringskosten voor de heenzending maar exclusief bank- en/of betaalkosten, binnen veertien dagen terug. Ik
betaal u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met mij
afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. ik schat dat deze kosten maximaal € 6,95 binnen Nederland
zal bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals op maat gemaakte ketting,sieraden
etc.
• Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals
oorbellen.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Elbientje Dsign t.a.v. Elvinda Torbed
Burgemeester van Haarenkaan 843
3119 GC Schiedam
Tel: 06 31 24 81 75
info@elbientje.nl
www.elbientje.nl
KvK : 57652074
BTW / VAT nr. NL128815462B01

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de
verkoop van de volgende goederen:

Besteld op(*)/Ontvangen op(*) datum:

Naam/Namen consument(en):

Uw e-mail

Adres consument(en):

Ordernummer:

Datum van vandaag

U dient een kopie van de factuur of orderbevestiging bijsluiten

Eventuele opmerkingen

LET OP.. U KRIJGT EEN AFDRUK BEVESTIGING IN UW EMAIL.
HET IS MOGELIJK DAT DEZE IN UW ONGEWENSTE MAIL BELAND.